Betrouwbaarheid en validiteit

4S-en test (Stimuliz) betrouwbaar bevonden

De 4S-en testen, ontwikkeld door Hans Stroes en Wim van Gelder (co-founder Stimuliz), zijn onderzocht op test-hertest betrouwbaarheid en inter-beoordeelaarsbetrouwbaarheid door het lectoraat Bewegingswetenschappen van de HVA. De 4S-en testen uit het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen van Hans en Wim worden in het bewegingsonderwijs gebruikt om de motorische vaardigheid van basisschoolkinderen te bepalen.
 

Het onderzoeksproject

Het onderzoeksproject 'Gymmermansoog' dat de betrouwbaarheid onderzocht is op 28 januari 2016 van start gegaan. Het project meet de motoriek van basisschoollerlingen zodat haperingen in de motorische ontwikkelingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Tijdens een meetweek werd bij kinderen de motorische vaardigheid gemeten aan de hand van drie testen, waaronder de 4-vaardighedenscan (4S-en test) van Hans en Wim. Lees hier meer over het project 'Gymmermansoog'.
 

Betrouwbaarheid 4-vaardigheden

De 4-vaardighedenscan wordt door veel gymleraren gebruikt om de grove motoriek van bassischoolleerlingen te bepalen. Ondanks dat was er tot op heden nog vrij weinig bekend over de betrouwbaarheid en validiteit van deze scan. Daarom is er binnen het project Gymmermansoog onderzoek gedaan naar de test-hertest betrouwbaarheid en de inter-beoordelaasbetrouwbaarheid van de 4-vaardighedenscan.

Uitkomst onderzoek: een zogenaamde ICC score van 0.70 wordt als voldoende beschouwd. Uit het onderzoek bleek dat de test-hertest betrouwbaarheid bij 624 kinderen van 6 tot 13 jaar een ICC score had van 0.93. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid had bij 583 kinderen een ICC score van 0.97. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 4-vaardighedenscan een betrouwbaar instrument is om de grove motoriek van basisschoolleerlingen te bepalen. Zowel de test-hertestbetrouwbaarheid als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn goed.

Lees hier meer over de onderzoeksresultaten en ontwikkelingen binnen het project.
 

Validatieproject

Naast de vastgestelde betrouwbaarheid wordt er momenteel druk gewerkt aan het vaststellen van de validiteit van de 4-vaardighedenscan. Een antwoord op deze vraag is niet alleen van belang voor de gymdocent zelf, maar is ook zeer belangrijk voor een goede communicatie met bijvoorbeeld de jeugdarts en de kinderfysiotherapeut. Zoals op de kick-ff is laten zien is het validatieproject van start gegaan en is het gros van metingen uitgevoerd. Momenteel worden de video's bewerkt zodat experts deze kunnen beoordelen.

Wordt vervolgd....