Cursus

Cursus Leerkrachtgedrag - Venlo

datum: 
26/10/2017 - 17:00 - 25/01/2018 - 20:00

Cursus Leerkrachtgedrag
In de cursus Leerkrachtgedrag in bewegingssituaties leert de cursist het eigen leerkrachtgedrag aan de hand van videobeelden volgens de principes van school- video- interactiebegeleiding te analyseren.

Vervolgcursus MRT - Venlo

datum: 
31/08/2017 - 17:00 - 19/03/2018 - 20:00

Komend schooljaar (2017 – 2018) worden de Vervolgcursus MRT en de module Leerkrachtgedrag in Venlo (PABO Fontys) aangeboden.

Basiscursus MRT Deel A - Amsterdam

datum: 
13/09/2017 - 13:00 - 14/02/2018 - 17:30

Basiscursus MRT Deel A
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vervolgcursus MRT - Breda

datum: 
06/09/2017 - 14:30 - 30/05/2018 - 18:30

Na de Basiscursus MRT volgt de Vervolgcursus MRT.
Deze Vervolgcursus MRT bestaat uit 7 bijeenkomsten (circa 36 contacturen)

Centraal staan het zelfstandig diagnosticeren, het opstellen van (groeps)handelingsplannen, het werken met een kleine groep kinderen en het evalueren van de effecten van de interventies.

Basiscursus MRT Deel B - Breda

datum: 
04/10/2017 - 14:30 - 23/05/2018 - 18:30

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

Basiscursus MRT Deel A - Breda

datum: 
13/09/2017 - 14:30 - 22/11/2017 - 17:30

Basiscursus MRT Deel A

Basiscursus MRT Deel B - Zwolle

datum: 
23/11/2017 - 17:00 - 07/06/2018 - 17:00

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

Cursus Schrijven zonder pen - Drachten

datum: 
17/01/2018 - 14:00 - 13/06/2018 - 14:00

Cursus Schrijven zonder pen
Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher.

Vervolgcursus MRT - Zwolle

datum: 
14/09/2017 - 17:00 - 14/06/2018 - 17:00

Na de Basiscursus MRT volgt de Vervolgcursus MRT.
De Vervolgcursus MRT bestaat uit 10 bijeenkomsten (+/- 36 contacturen).

Basiscursus MRT Deel B - Drachten

datum: 
10/01/2018 - 14:00 - 20/06/2018 - 14:00

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.