Studieavond st. MRT in Beweging in Haarlem

datum: 
12/02/2018 - 18:30 - 22:00

 

Plaats en locatie  Hogeschool Inholland, Bijdorplaan 15 in Haarlem
Tijd 18.30 - 22.00 uur
Kosten gratis voor donateurs van de St. MRT in beweging
25,- voor niet donateurs
Organisatie                         Wim van Gelder, Hans Stroes, Elise van Weene en Bastiaan Goedhart
Doelgroep Groepsleerkrachten, vakleerkrachten/docenten LO, remedial teachers en overige geïnteresseerden

Programma

18.15 - 18.45 uur: inloop
18.45 - 19.00 uur: inleiding
19.00 - 20.00 uur: lezing 
Machteld Hillebrand deel 1            
20.00 - 20.45 uur: pauze
20.45 - 21.45 uur: lezing Machteld Hillebrand deel 2
22.00 uur: afsluiting   

   

Inleider Machteld Hillebrand - LESGEVEN MET PLEZIER

Een gezellige en ontspannen sfeer in de klas is een plezierige basis om les te geven. Dat lukt niet altijd en soms loopt het zelfs stroef omdat je strijd hebt met één of meerdere leerlingen. Goede bedoelingen om problemen op te lossen, hebben niet altijd het gewenste effect. Dat is jammer, want strijd is niet nodig en problemen kunnen opgelost worden!

Het is verleidelijk om de schuld bij moeilijke leerlingen te leggen. Verleidelijk, en niet altijd geheel onterecht. Alleen heeft de leerkracht ook altijd een belangrijk aandeel.

Goede communicatie is de basis voor een fijne band tussen volwassenen en kinderen. De manier waarop we met anderen omgaan komt voort uit onze eigen ervaringen en overtuigingen. Om het beste uit jezelf en je leerlingen te halen, ligt de sleutel vaak bij je eigen gedrag.

In deze presentatie krijg je, aan de hand van de cognitieve psychologie, uitleg over de achterliggende processen die gedrag tot stand brengen. In theorie leer je begrijpen waar gedrag vandaan komt en hoe je dit kunt beïnvloeden. Met deze kennis kan je de gedragingen van een leerling anders interpreteren en ontstaan er nieuwe mogelijkheden om lastig gedrag bij te sturen. 

Zodra je de opgedane kennis in praktijk kunt brengen, kan je vol zelfvertrouwen Lesgeven met Plezier.

Achtergrond 

Machteld is cognitief psychologe. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Leiden en studeerde af in de richting Applied Cognitive Psychology. Ze is werkzaam geweest bij een psychologisch adviesbureau in Leiden en werkt sinds 2009 zelfstandig.

Machteld is gespecialiseerd in informatieverwerking en het verbeteren van informatieoverdracht. Deze kennis wordt gebruikt om problemen, die zich in de dagelijkse praktijk voordoen, aan te pakken en daar oplossingen voor te bedenken. Ze helpt mensen:

 • Door hen inzicht te geven in de achterliggende processen die een rol spelen bij informatieverwerking en –opslag.
 • Om hun informatieoverdracht (communicatie) te verbeteren.
 • Bij het proces om lastige beslissingen te nemen.
 • Om hun vaardigheden te verbeteren, door hun cognitieve vermogens volledig te benutten.
 • Om zo goed en efficiënt mogelijk te leren, en hun prestaties te verbeteren.

Meer informatie op haar website www.breinfabriek.com

Spreekuur 20.15 - 20.35 uur

Tijdens de stichtingsavond is tijd ingeruimd voor vragen over verschillende onderwerpen.

1. Programma sociaal-emotionele ontwikkeling - Machteld Hillebrand
2. LVS (4 S-en/Stimuliz), OMT - Wim van Gelder
3. Aansprakelijkheid - Bastiaan Goedhart
4. Kleine Motoriek - Hans Stroes
5. MRT (algemeen) - Elise van Weene 

Bij inschrijving graag aangeven of je er gebruik van wil maken en welk onderwerp.

Inschrijven: zie onderaan!

Over de Stichting MRT in Beweging

Doelstelling van de Stichting MRT in beweging
Onder MRT verstaan wij het ver­lenen van extra onderwijshulp op het gebied van het bewegen en spelen. Doelstelling van de stichting is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van de Motorische Remedial Teaching (MRT), binnen het onderwijs.

Doelstelling in ruimere zin is het verbreden van de zorg voor bewegende en spelende kinderen.

We willen deze doelstelling bereiken door:

 • Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten.
 • Het ontwikkelen en uitgeven van publicaties.
 • Het helpen van leerkrachten bij het stellen van diagno­ses en het opzetten en bijstellen van handelingsplannen.
 • Het adviseren van scholen en besturen bij het verbreden van de zorg m.b.t. (samen)spelen en bewegen.
 • MRT praktijken

Op een groeiend aantal scholen in Nederland wordt MRT aangeboden door gespecialiseerde leerkrachten. Kinderen die deze mogelijkheid op de eigen school niet hebben, kunnen terecht bij zelfstandige MRT praktijken.  

Overzicht van de ons bekende MRT-praktijken in Nederland: klik hier
Staat uw MRT praktijk er nog niet tussen? 
Neem contact met ons op over de voorwaarden.

MRT literatuur
Voor een overzicht: van boeken en artikelen: klik hier
 
De donateurs
 • Krijgen minimaal twee keer per jaar een mailing met de activiteiten van de Stichting en de noviteiten op MRT-gebied. Onder de noviteiten vallen ook de nieuwe of vernieuwde publicaties, materialen, documenten als motorische testen, lesideeën, oefenkaarten e.d.. Deze worden gratis toegezonden of kunnen tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft.
 • Kunnen (minimaal) één avond per jaar op zogenaamde stichtingsavonden bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, workshops te volgen, vragen te stellen e.d..
 • Worden (via de site) op de hoogte gehouden van de adressenbestanden van: kinderfysiotherapeuten, functionele optometristen (optologen), podotherapeuten e.d..
 • Kunnen specifieke materialen als zitballen, foamballen, pedalo’s e.d. via de stichting aanschaffen.
 • Meer informatie over de Stichting: klik hier
Het donateurs aanmeldingsformulier
Aanmelden?  Klik hier 
 
Kosten donateurschap
 • Individueel 1 jaar (= 25 euro)
 • Individueel 5 jaar (= 100 euro)
 • School 1 jaar (= 35 euro)
 • School 5 jaar (= 140 euro)
 • Mytylschool 1 jaar (= 45 euro)
 • Mytylschool 5 jaar (= 180 euro)
 • Voor grotere instituten en opleidingen gelden andere bedragen  
Aanmelding stichtingsavond voor donateurs
Let op!  Donateurs kunnen gratis deelnemen.  
Vul s.v.p. wel alles in, maar je krijgt geen factuur.
 

Inschrijven

Geef bij 'Opmerkingen' s.v.p. aan:

Ik maak graag gebruik van het spreekuur en ga naar ................

 1. 1. Programma sociaal-emotionele ontwikkeling - Machteld Hillebrand
  2. LVS (4 S-en/Stimuliz), OMT - Wim van Gelder
  3. Aansprakelijkheid - Bastiaan Goedhart
  4. Kleine Motoriek - Hans Stroes
  5. MRT (algemeen) - Elise van Weene 
Ik maak geen gebruik van het spreekuur.
Inschrijving voor Studieavond st. MRT in Beweging in Haarlem
Een e-mailadres is vereist voor gebruikers die niet zijn geregistreerd op deze website. Als u een geregistreerde gebruiker van de deze website bent, login om in te schrijven voor dit Evenement.