Basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal > 2e druk

22/07/2016

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal > 2e druk

Sinds april 2015 is het boek 'Basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal' uit! Wim, Hans en Bastiaan hebben hier dagen, avonden en nachten aan gewerkt en kijken nog steeds met trots terug op deze inspanningen. Er zijn 1650 boeken verkocht. Honderden scholen werken er mee. 10.000 kleuters rennen en springen naar hartenlust over de bobbelbanen. Ook bijna de helft van de PABO's is met de methode gaan werken.

In augustus worden enkele typ en drukfouten uit het boek gehaald en zal de 2e druk verschijnen. Basislessen in de speelzaal is het eerste boek dat we in eigen beheer hebben uitgegeven. Een leuke maar spannende stap die wat ons betreft goed heeft uitgepakt: een rijk geïllustreerde, 240 pagina's tellende methode voor een zeer betaalbare prijs van €49,95.

Nog niet bekend met Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal? Lees dan even verder... 

Jong geleerd, oud gedaan! Een waarheid als een koe, als het gaat om leren spelen en bewegen. Op een basisschool zou bewegingsonderwijs aan kleuters mintens net zo belangrijk moeten zijn als aan de hogere groepen. Op de meeste scholen hebben de groepen 3 t/m 8 echter meer ruimte, meer materialen en vaker een vakleerkracht ter beschikking dan de groepen 1 en 2.

In de methode Basislessen Bewegingsonderwijs (nieuwste uitgave van 2009) is er voor gekozen om alleen aandacht te besteden aan kleuters indien zij in grote gymzaal gymmen.

Het schrijven van een methode voor bewegingsonderwijs in de speelzaal verschilt sterk van een methode voor de grote zaal.

  • Er is veel minder ruimte
  • De accommodaties verschillen sterk (zowel qua vorm als qua oppervlakte)
  • Andere materialen
  • De aanwezige materialen verschillen sterk per school.

Een methode voor de grote gymzaal kan uitgaan van een standaard zaalgrootte en van standaard materiaal. Voor een methode voor de speelzaal is dat minder voor de hand liggend. Bij veel ideeën reageren leerkrachten regelmatig met: 'dat kan bij ons niet' of 'daar hebben we de ruimte of materialen niet voor'.

De ervaring leert ons dat in de meeste scholen veel mogelijk is, maar het is zinvol om de grenzen van wat zinvol en veilig is aan te geven.

Meer weten of de methode bestellen? >>> http://www.basislessen.nl/speelzaal