Rocky over onze 2-jarige MRT Opleiding

18/07/2016

We geven het woord aan... Rocky

Vier weken geleden verzonden we deze nieuwsbrief over onze MRT Opleiding die in september weer van start gaat. De MRT Opleiding (HBO+) bestaat uit 5 modulen. Het volgen en afronden van de 5 modules, maakt dat je de 2-jarige opleiding hebt afgerond. We kunnen zelf enthousiast en veel vertellen over onze MRT Opleiding, maar liever laten we dit over aan anderen.. Daarom geven we graag het woord aan Rocky.

Rockey over de 2-jarige MRT opleiding van Alles in Beweging

"Deze opleiding heeft van mij een betere docent L.o. gemaakt. Het kijken naar (observatie) kinderen wat betreft hun (on)mogelijkheden qua motorische ontwikkeling. Het handelen daarnaar volgens een handelingsplan. Maar vooral het bedenken en zoeken naar de “zone van de naaste ontwikkeling” van het kind bij een bepaalde leerlijn vond ik een enorme leerschool. Ook het vinden van nuance bij de indeling van groepen kinderen en het effect hiervan op kinderen en groepen kinderen (stimulans) is echt zo belangrijk. Intensieve activiteiten, plezier, veel beurten, foutloos leren, ieder op eigen niveau. Allemaal kaders die ik nu elke dag meeneem in mijn lessen.

De opleiding was zeker de moeite waard.  Even een greep uit de dingen die ik fijn vind aan de opleiding. 

Wat de sterke punten waren is dat er naast verdieping op inhoud van lessen ook ingegaan werd op jou zelf als leerkracht (module leerkrachtgedrag) als geheel. Pedagogisch, didactisch, maar ook relatie leerling-leerkracht. Hoe kom je over op een groep, positief/negatief.

De opleiding pakt het geheel aan. Zowel de inhoud (individueel met leerlingen, maar ook als groep). Daarbij gaat het erg om de zwakke bewegers, maar ook een slag naar de betere bewegers. 

De visie: intensieve lessen, plezier, foutloos leren, differentieel leren, impliciet/expliciet leren en ieder op zijn eigen niveau wordt ook door Wim versterkt door beelden, maar ook door het laten zien van onderzoeken die dit bewijzen.

Daarnaast vind ik ook de informele sfeer die er hangt tijdens de bijeenkomsten maar ook tijdens presentaties heel fijn. Het als groep bespreken en bespreekbaar maken van punten op deze manier vind ik zelf erg prettig."

Rocky van Beveren - vakleerkracht bewegingsonderwijs Lekker Fit Rotterdam.
2-jarige opleiding tot MRT-er 2014 – 2016  Rotterdam 

Meer weten over onze MRT Opleiding

Bewegen en spelen zijn van groot belang voor een goede ontwikkeling van kinderen. Thuis, maar ook op school. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen met een bewegingsachterstand toeneemt. Komt dit door ons aanbod aan spelen en bewegen of bewegen kinderen tegenwoordig minder? Feit is dat kinderen steeds meer tijd zittend voor TV en computer door brengen. De  speelomgeving buiten is ook kleiner geworden door toegenomen verkeer en bebouwing. Specialisten op het gebied van bewegen en spelen, die ook kinderen met een bewegingsachterstand kunnen helpen, worden steeds noodzakelijker. Een MRT-er kan een cruciale rol op school vervullen.

Wat is Motorische Remedial Teaching (MRT)?
MRT kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Lees meer...