Roel over de MRT Opleiding van Alles in Beweging

28/06/2016

We geven het woord aan... Roel

Vorige week verzonden we deze nieuwsbrief over onze MRT Opleiding die in september weer van start gaat. Ben je werkzaam in het primair of voorgezet onderwijs als groepsleerkracht, vakleerkracht, IB-er of RT-er? Dan is de MRT Opleiding mogelijk iets voor jou. We kunnen zelf veel vertellen over de MRT Opleiding. Maar we geven graag het woord aan een cursist die de opleiding sinds kort met succes heeft afgerond: Roel - vakleerkracht bewegingsonderwijs in Rotterdam.

Roel over de MRT Opleiding van Alles in Beweging

"Het kunnen aanbieden van MRT is een grote meerwaarde voor een leerkracht lichamelijke opvoeding. Elke leerkracht zou dit moeten kunnen. Ik ben van mening dat je zonder extra opleiding niet volwaardig les kunt geven, omdat ik denk dat je een aantal (problemen van) kinderen over het hoofd ziet en deze kinderen niet kan bieden wat ze nodig hebben. Door deze opleiding bied ik deze kinderen veel meer mogelijkheden. Niet alleen met extra lessen, maar ook bij elke `gewone` gymles.

Door de opdrachten waarin er nog gerichter gekeken wordt naar een specifiek kind krijg je nog meer inzicht in de mogelijkheden, de wensen en de problemen van een kind. Voorheen zag ik die vaak over het hoofd. Het verplicht je ook om af en toe wat meer tijd te nemen om naar een kind te blijven kijken. Ik ben ook nu in staat dit over te dragen aan collega`s en samen eens wat langer gericht naar een kind te kijken ook op het schoolplein.

Verder heb ik weinig gemist tijdens de opleiding en vind de tijd die ik in de opleiding heb gestoken zeer de moeite waard!"

Roel de Jong - vakleerkracht bewegingsonderwijs Lekker Fit Rotterdam. 2-jarige opleiding tot MRT-er 2014 – 2016  Rotterdam