Validiteit 4S-en testen (Stimuliz) wordt vastgesteld

16/09/2016

De validiteit van de 4S-en testen (Stimuliz) wordt vastgesteld.

In april van dit jaar werd de 4 S-en test, ontwikkeld door Hans Stroes en Wim van Gelder van Alles in Beweging (co-founder Stimuliz) betrouwbaar bevonden. Bekijk hier het bijbehorende artikel.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan het vaststellen van de validiteit van de 4 S-en test. Vorige week is het laatste stukje data verzameld voor het validatieproject. Bekijk hier de nieuwsbrief van 'Gymmermansoog' voor meer informatie.

Een antwoord op de validiteitsvraag is niet alleen van belang voor de gymdocenten, maar ook zeer belangrijk voor een goede communicatie met andere bewegingsexperts zoals de jeugdarts en de kinderfysiotherapeut. Deze experts komen elkaar vooral tegen als kinderen op motoriek uitvallen en in een zorgroute terecht komen. Er is daarom gekozen om deze drie beroepsgroepen als experts te vragen een oordeel te geven over de motorische vaardigheid van leerlingen d.m.v. videobeelden van bewegende leerlingen.

Op de videobeelden is te zien hoe leerlingen over een hindernisbaan bewegen. De hindernisbaan is in samenwerking met Alles in Beweging, docenten LO, bewegingswetenschappers en ALO-docenten ontwikkeld. Het uitgangspunt was om een baan te ontwikkelen met een grote variatie aan bewegingsvormen. De beoordelingen door de experts zal vergeleken worden met de scores op de 4-S-en test en Movement ABC-2 test.

Wij wachten de analyses en resultaten van het validatie onderzoek af en zijn erg benieuwd.


Stimuliz

Wil jij ook waardevolle data verzamelen over de gezondheid van het kind? Stimuliz is hét monitoringsysteem dat waardevolle data eenvoudig inzichtelijk maakt.

Meer weten? Klik op onderstaande afbeelding!

 

Artikel Jeugdgezondheidszorg

Graag verwijzen we ook naar een ander onderzoek over onze 4S-en test in het tijdschrift 'Jeugdgezondheidszorg'. Op 18 juli stond daarin het volgende:

"Gymleraren zien steeds meer motorische problemen bij basisschoolleerlingen, die daardoor niet, of minder goed, de lessen bewegingsonderwijs kunnen volgen. Gymleraren willen daarom graag een goed traject om de motoriek van kinderen te kunnen beoordelen, te begeleiden en, indien nodig, van juiste zorg te voorzien. Het doel van deze studie was om aan de hand van een motoriekscan (de zogenaamd 4Ssen-scan) bij 4493 Amsterdamse schoolkinderen de grove motoriek te bepalen en na te gaan hoe groot het probleem van achterblijvende grof-motorische ontwikkeling is bij reguliere basisschoolleerlingen. De resultaten bevestigen het beeld van de gymleraar: 30% van deze leerlingen heeft een motorische ontwikkelingsachterstand van meer dan een jaar. Een consortium van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), de GGD van Amsterdam, gymleraren, basisscholen en kinderfysiotherapeuten en het Lectoraat Bewegingswetenschappen van de Hogeschool van Amsterdam werkt nu aan het vormgeven van een traject ‘motoriek’. Op basis van een door de gymleraar afgenomen motoriekscan worden kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand opgespoord. Via een stappenplan worden zij gestimuleerd de achterstand weg te werken, of, indien nodig, voor nader diagnostisch onderzoek doorgestuurd naar de jeugdarts.

Hieronder een schema uit het artikel. Te zien is dat de motorische vaardigheid van kinderen met overgewicht en obesitas qua motoriek onder de norm scoren die leeftijdsconform is.