Menu icoontje menu

Vervolgcursus MRT Breda/Tilburg/Online

De Vervolgcursus MRT bestaat uit 12 dagdelen contacttijd (totaal 36 uur).
Komend studiejaar zijn de eerste 4 bijeenkomsten fysiek, daarna online en we sluiten weer fysiek af.
3 x woensdagmiddagen en avond (zie ster *), de andere data zijn avonden (meestal 2 uur van 19.00 -21.00)
Data: 1/9*, 15/9, 29/9*, 6/10, 20/10, 10/11, 8/12, 15/12, 12/1,26/1, 2/2,16/2, 9/3, 6/4, 11/5, 28/5*

Let op: voor degen die het gehele 2e jaar willen volgen: schrijf ook in voor voor de cursus Leerkrachtgedrag

Centraal staan het zelfstandig diagnosticeren, het opstellen van (groeps)handelingsplannen, het werken met een kleine groep kinderen (Groeps-MRT) en het evalueren van de effecten van de interventies.

Uitgangspunt van Groeps-MRT is het werken met een groep van 4 tot 8 kinderen in een uitdagende speel- en beweegomgeving. Er wordt gewerkt naar een situatie waarin kinderen zich veilig en uitgedaagd voelen om veel, veelzijdig, op eigen niveau en naar eigen interesse te bewegen. In deze groepjes wordt met individuele handelingsplannen gewerkt.

Tijdens de cursus wordt tevens naar eigen inzicht 28 uur vrije studieruimte ingevuld in de vorm van een ‘Eigen opdracht’ en het bestuderen van literatuur. Ook begeleid je cursisten van de Basiscursus MRT bij het opstellen van een handelingsplan en het remedieproces van één kind.

Doelgroepen

PO en VO Docenten LO, vakleerkrachten en groepsleerkrachten IB-ers en (M)RT-ers

Programma

Woensdag 1 september 2021

15:30 - 20:30

Kosten: €1150

Locatie

Locatie nog onbekend

onbekendstraat

0000 XX onbekendplaats

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2021 Alles in Beweging