Menu icoontje menu

Basiscursus MRT Deel A + B Hoofddorp

Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. In Basiscursus MRT deel A worden belangrijke randvoorwaarden op het gebied van bewegen en spelen in een school behandeld.
In deel B wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

De Basiscursus MRT Deel A bestaat uit 21 contacturen verdeeld over 5 bijeenkomsten.
Docent is Elise van Weene

Thema's:
- Omgaan met verschillen (differentiëren, groepsindeling, groepsgrootte e.d.)
- Mogelijkheden en effecten van groeperingvormen
- Goed bewegingsonderwijs
- Van schoolplein naar speelplein
- Observeren en registeren m.b.v. het leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
- Zorgverbredende mogelijkheden;
- Informatie over Motorische Remedial Teaching.

Basiscursus MRT deel B bestaat uit 21 contacturen verdeeld over 5 bijeenkomsten.
Docent is Elise van Weene

Thema's:
- Diagnostiek middels de Onderwijsgeschikte Motorische Test
- Interventiemogelijkheden; in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein, in de buurt, met materialen en bewegingskaarten in de thuissituatie
- Verwijzingsmogelijkheden
- Evaluatie van een interventieperiode

Doelgroepen

Groeps- en vakleerkrachten (M) RT-ers en IB-ers BO - SO en VO

Programma

Maandag 9 september 2024

16:30 - 20:30

Kosten: €1500

Locatie

Basisschool Hoofddorp

Locatie nog onbekend

1111AA Hoofddorp

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging