Menu icoontje menu

Kennisbank
Stichting MRT in beweging

Informatie over de Stichting MRT in beweging

Opgericht op 5 februari 1993
Adres: Harrelaers 8, 1852 KW, Heiloo
Kamer van Koophandel Haarlem 41226105
stichtingmrt@online.nl

Doelstelling van de Stichting MRT in beweging
Onder MRT verstaan wij het ver­lenen van extra onderwijshulp op het gebied van het bewegen en spelen. Doelstelling van de Stichting is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van de Motorische Remedial Teaching (MRT), binnen het onderwijs. De doelstelling in ruimere zin is het verbreden van de zorg voor bewegende en spelende kinderen.

We willen deze doelstelling bereiken door:
• Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten.
• Het ontwikkelen en uitgeven van publicaties.
• Het helpen van leerkrachten bij het stellen van diagno­ses en het opzetten en bijstellen van handelingsplannen.
• Het adviseren van scholen en besturen bij het verbreden van de zorg m.b.t. (samen)spelen en bewegen.

MRT praktijken
Op een groeiend aantal scholen in Nederland wordt MRT aangeboden door gespecialiseerde leerkrachten. Kinderen die deze mogelijkheid op de eigen school niet hebben, kunnen terecht bij zelfstandige MRT praktijken.Voor een overzicht van de ons bekende MRT-praktijken in Nederland:  klik hier
Heb jij een MRT praktijk en wil je ook genoemd worden op website?
Stuur dan een e-mail naar hans@stroesinbeweging.nl.

MRT literatuur
Voor een overzicht: van boeken en artikelen:  klik hier

MRT materialen
Er is een beperkt aantal bedrijven dat specifieke MRT materialen levert.
Voor een overzicht: klik hier

De nieuwste OMT documenten
De Onderwijsgeschikte Motorische Test, die door de Stichting is ontwikkeld, wordt regelmatig vernieuwd. Informatie, handleiding en formulieren: klik hier

Word donateur

De voordelen van het donateurschap op een rijtje.

Individuele donateurs

Als individuele donateur krijg je een jaar:
• via de website informatie over noviteiten op MRT-gebied zoals nieuwe publicaties, materialen, documenten als motorische testen, lesideeën, oefenkaarten e.d.
• de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende webinars en vragenuurtjes
• de mogelijkheid deel te nemen aan een stichtingsavond
• jouw eigen MRT praktijk te laten opnemen in de Nederlandse lijst van MRT praktijken.

School donateurs
Als donateur krijgt de school een jaar:
• via de website informatie over noviteiten op MRT-gebied zoals nieuwe publicaties, materialen, documenten als motorische testen, lesideeën, oefenkaarten e.d.
• de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende webinars en vragenuurtjes
• de mogelijkheid om deel te nemen aan een stichtingsavond.

Donateurs krijgen korting op het abonnement MRT  

  • Individuele donateurs betalen 10,- extra
  • Donateur scholen betalen 15,- extra  

Aanmelden als donateur kan via de webshop.

Bestuur van de stichting

  • Voorzitter Wim van Gelder
  • Lid Hans Stroes
  • Lid Elise van Weene

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We vergaderen 4 keer per jaar.
Voornaamste activiteiten zijn het organiseren van webinars en stichtingsavonden.
Wil jij hierbij een rol spelen, meld je dan aan via:
  • Wim van Gelder   wim@vangelderib.nl
  • Hans Stroes          hans@stroesinbeweging.nl

Hiernaast een foto van alle betrokkenen bij de oprichting van de Stichting MRT in beweging bij het 20-jarig jubileum.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging