Menu icoontje menu
Trainingen op maat

Motorische Remedial Teaching

Homepage

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaan

MRT richt zich op de zorg voor kwetsbare kinderen op het gebied van spelen en bewegen. Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot het bieden van extra zorg. Op het gebied van bewegen en spelen ontbreekt deze zorg vaak.

Het belang van bewegen en spelen op school
Basislessen

Doelen van MRT

De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal. De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maan­den tot een half jaar, kunnen de volgende zijn:

Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein

Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein

Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties

Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever

info Tweejarige MRT opleiding

Scholing & Advies

Wij verzorgen de Tweejarige opleiding tot Motorisch remedial teacher, maar losse MRT cursussen zijn ook mogelijk. We geven advies, workshops en studie(mid)dagen op maat. Bij 'Producten' (onderaan deze pagina) kun je meer informatie vinden over een MRT opleiding of scholing. Via 'Agenda' kun je de geplande scholingen vinden.

Voor wie?

Individueel

Groepsleerkracht

Vakleerkracht

Directielid

Bestuurslid

Schoolteams

Voorschools

PO

VO

HBO/WO

Daarnaast verzorgen we ook scholing & advies voor Vakgroepen LO VO, directie en bestuur.

Producten

Testimonials

Rocky van Beveren

vakleerkracht bewegingsonderwijs Lekker Fit Rotterdam

Abke Bunning

groepsleerkracht, cursist Beter Leren Samenspelen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging