Menu icoontje menu
Homepage

NPO gelden

Auteur: Wim van Gelder

Maandag 12 juli 2021

Voor elk kind in komend schooljaar 701,16 beschikbaar. Een prachtige kans om na de lockdowns in te zetten op welzijn en gezondheid! Duurzame voorwaarden voor ontwikkeling

- meer spelen en bewegen
- beter bewegen (kwaliteit van bewegingsonderwijs en pauzes op het plein)
- aanbod op maat (volgen van kinderen en inspirerende scholing en begeleiding)
- een meer dynamische schooldag o.a. met behulp van bewegend leren (inspiratie en implementatie)

1. Het ontplooien van meer ‘sportieve’ activiteiten op jouw school https://www.nponderwijs.nl/interventies/sportieve-activiteiten
2. Verbeteren van je schoolplein: veel algemene  informatie via de website van Yalp https://www.yalp.nl/oplossingen/menukaart-npo-interventies/
3. Bekostigen en opzetten van monitoringsysteem op het gebied van bewegen, spelen en gezondheid. zie https://www.nponderwijs.nl/interventies/digitale-technologie en zie https://www.nponderwijs.nl/interventies/faciliteiten-en-randvoorwaarden

4. Digitale technologie: IT-hardware en -software voor specifieke interventies
A. Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen
B. Schoolontwikkeling en verbetercultuur
C. Systematisch monitoren en bijstellen (data-geïnformeerd werken)
D. Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Stimuliz en de scholing rondom dit leerlingvolgsysteem

5. Opzetten en/of verbeteren van een Dynamische Schooldag (met o.a. bewegend leren).
Met bovenstaande mogelijkheden en de mogelijkheden om de executieve functies van kinderen te ontwikkelen.https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren en https://www.nponderwijs.nl/interventies/samenwerkend-leren
Alles in Beweging begeleidt schoolteams bij het proces tot een meer Dynamische School(dag).
Tevens organiseren we een cursus van 4 bijeenkomsten (3 x 2 uur online – 5 uur fysiek). 
Binnenkort zichtbaar via onze agenda

6. Verbeteren van het handschriftonderwijs           
Bovenstaande mogelijkheden kunnen ook ingezet worden voor dit vakgebied.  Gebruik de QuickScan of het LVS kleine motoriek & Schrijven in Stimuliz om een nulmeting te doen en de noodzaak van interventies te bepalen.  Mogelijke interventies zijn: aanstellen van een handschriftcoördinator of ‘vakleerkracht’ Handschriftonderwijs, aanschaf van het lespakket De Schrijfladder, aanschaf van het LVS kleine motoriek & schrijven (Stimuliz)

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging