Menu icoontje menu

Kennisbank
Accommodaties en materialen

Lees meer over de bouw en inrichting van speelzalen, gymzalen en sporthallen.

Ruimte om te bewegen

De ruimte om te bewegen is letterlijk en figuurlijk voor elk mens belangrijk en zeker voor kinderen.
Het gaat dan om binnenruimtes zoals speelzalen, gymzalen en sporthalen, maar zeker ook om buitenruimtes zoals schoolpleinen, trapveldjes en speeltuinen.

Naast de afmeting van de beweeg- en speelruimte spelen nog een aantal factoren een belangrijke rol.

Op deze pagina willen we informatie verzamelen over:

  • Visies op sportaccommodaties
  • Basisinventarisatielijsten
  • Regelgeving
  • Veiligheid en aansprakelijkheid
  • Akoestiek
  • etc.

Handboek huisvesting en basisinventarislijst speellokaal

Voor het speellokaal ligt maar weinig vast en in (nieuw)bouw van de basisscholen is het vaak een sluitpost. De KVLO heeft met betrokken partners in 2020-201 gewerkt aan het opstellen van een handboek huisvesting speellokaal en een basisinventarislijst.

Na een intensief traject met betrokken werkgroepen, ligt er nu het eerste handboek huisvesting speellokaal en een nieuwe basisinventarislijst. De stukken dienen als richtlijn voor het bouwen en inrichten van het speellokaal. De KVLO en betrokken partners vragen hiermee aandacht voor het (leren) bewegen van het jonge kind binnen de basisschool. Vroeg begonnen, is vroeg gewonnen. Starten met bewegen en het aanleren van beweegvaardigheden bij het jonge kind is dan ook van groot belang voor later. 

De beweegomgeving en de inrichting van de beweegomgeving van het jonge kind is hiermee van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Voor 4- tot 6-jarigen is deze omgeving met name de school, het schoolplein en het bewegingsonderwijs in het speellokaal. Om te komen tot een veelzijdige, uitdagende en veilige inrichting van het speellokaal heeft de KVLO in samenwerking met diverse experts uit de kleuteronderwijs-praktijk dit handboek samengesteld. 

Dit handboek dient als spreekstuk waarin professionals met elkaar nadenken over het vormgeven van de beweegomgeving op basis van visie op (leren) bewegen m.b.t. kleuters. Hierbij streven wij naar kwalitatieve beweeglokalen voor de kleuters waarin hun motorische ontwikkeling optimaal gestimuleerd en ontwikkeld kan worden.

 Download hieronder het Handboek speellokaal (incl. basisinventarislijst)

Downloads

2024-F.-van-der-Pal---Zoveel-geld-geven-gemeenten-uit-aan-sport.pdf 2023-Mulier---Sportaccommodaties-in-Nederland-2023.pdf 2023-Mulier---Factsheet-huisvesting-bewegingsonderwijs-def-2.0.pdf 2022-AiB---info-overheid-website-aanleggen-sportaccommodaties.pdf 2022-Mulier---Factsheet-Huisvesting-bewegingsonderwijs-in-het-primair-onderwijs.pdf 2021-KVLO---Er-mag-(nieuw)-gebouwd-worden.-En-nu.pdf 2021-KVLO---Handboek-huisvesting-speellokaal-def..pdf 2021-KVLO---Basisinventarislijst-speellokaal.pdf 2021-VNG---Gymnastiekonderwijs,-vergoeding-materiële-instandhouding.pdf 2021-KVLO---Factsheet-huisvesting-beheer-en-betrokkenheid.pdf 2021-RuimteOK---Kwaliteitskader-Huisvesting-2021.pdf 2021-RuimteOK---Kwaliteitskader-Huisvesting-incl.bijlage.pdf 2019-KVLO---Basisinventaris-bewegingsonderwijs-PO-en-VO.pdf 2019-KVLO---Factsheet-huisvesting-basisinventarislijst-PO-en-VO.pdf 2019-KVLO---Handboek-huisvesting-bewegingsonderwijs.pdf 2018-AIB-Kleuter-speelzaallijst-Sport-81-160818-met-extras.pdf 2017-AIB---Basisinventaris-voor-Basislessen-ahv-lijst-KVLO.pdf 2013-KVLO---Basisinventarislijst-Speellokaal---verplaatsbare-toestellen.pdf 2013-KVLO---Basisinventarislijst-Speellokaal---vaste-toestellen.pdf 2013-KVLO---Basisinventarislijst-Speellokaal---Totalen.pdf 2013-KVLO---Basisinventarislijst-Speellokaal---spelmateriaal.pdf 2011-KVLO---Basisinventarislijst-PO-Toelichting.pdf 2010-KVLO---Regelgeving-en-financiele-normering-Gymnastieklokalen---KVLO.pdf 2010-Netwerkbureau-Kinderopvang---Huisvesting-BSO-sportaccommodaties.pdf 2009-NOCNSF---Nederlandse-norm-speelzaalvloer.pdf 2008-TNO---Factoren-voor-een-succesvolle-playground.pdf 2008-KVLO---Veiliger-bewegingsonderwijs-op-de-bassischool.pdf 2008-KVLO---Verantwoordelijkheid-voor-gymzalen-en-sporthallen.pdf 2005-KVLO---Normering-gymzalen.pdf 2005-KVLO---Nieuwe-normen-voor-akoestiek.pdf 2003-KVLO---Zaalafmeting-bewegingsonderwijs.pdf

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging