Menu icoontje menu

Kennisbank
Motorische testen

Overzicht motorische testen

Bewegen en spelen is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. 

Bewegingsonderwijs in de gymzaal en op het schoolplein neemt hierin een belangrijke plaats in, zeker nu kinderen thuis steeds minder en eenzijdiger bewegen.
 Maar roepen alleen is niet genoeg. In Nederland kunnen we nauwelijks aantonen wat we met het bewegingsonderwijs bereiken. Er zijn maar weinig scholen die met een leerlingvolgsysteem systematisch de motorische ontwikkeling van kinderen volgen en de (goede) resultaten delen.

Gelukkig komen er steeds meer publicaties en software om de motorische ontwikkeling te volgen. En we hebben de tijdgeest mee. We gaan steeds beter met elkaar beseffen dat de Nederlandse kinderen, die wereldkampioen zijn in aantal uur zitten op een dag, in beweging moeten komen.
 Naast het 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' (van Gelder en Stroes 2002), zijn er in Nederland andere Leerlingvolgsystemen uitgebracht.
 
Overzicht motorische testen
Op de Kennisbank van de KVLO vind je het overzicht Lerenbewegenmeten.nl, samengesteld door het Mulier Instituut.

Zorgleerlingen en talentherkenning
Een belangrijk onderdeel bij het volgen van de motorische ontwikkeling is het ontdekken van kinderen die extra zorg nodig hebben. Hoe eerder we deze kinderen kunnen signaleren, hoe lichter de zorg kan zijn en hoe groter de kans is dat het kind met plezier en succesvol kan (blijven) deelnemen aan bewegingsactiviteiten op school, thuis en bij een evt. sportvereniging.
Maar de kinderen met talent herkennen is belangrijk. Naast een boeiend aanbod van bewegingsactiviteiten voor hen op school, kunnen zij ook de weg gewezen worden naar sportverenigingen die recht doen aan hun talent, altijd in overleg met de ouders.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging