Menu icoontje menu

Kennisbank
4 Skills Test & het LVS Bewegen en spelen

Informatie

Het leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en spelen’, beter bekend als de 4 S-en test of 4 Skills Test, is ontworpen in 1996 door Wim van Gelder en Hans Stroes en heeft diverse versies gekend.
In 2002 is het systeem beschreven in de uitgave Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen (uitgeverij Elsevier, later Reed Business).
In 2007 kwam de reeks Zorg voor beweging (Uitgeverij Esstede) uit en in 2015 vond de laatste verbetering plaats. Hier werkt Stimuliz mee.

Stimuliz is de webbased applicatie van het LVS Bewegen en spelen.
Meer weten over Stimuliz: klik hier.

Validiteit van de 4 Skills test
Lees de onderzoeken hieronder, waarin de 4 Skills Test jarenlang onderzocht is op validiteit. In 2020 is Tim van Kernebeek hierop gepromoveerd.

Artikelen en PowerPointpresentatie
Je vind hieronder ook artikelen en een ppp over ons Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen.

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
Het boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' wordt niet meer geleverd. Enerzijds omdat een aantal testonderdelen zijn verbeterd, anderzijds omdat de bijgeleverde software gedateerd was.Hieronder vindt u de informatie over het oorspronkelijke leerlingvolgsysteem bewegen en spelen.
Dit Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen is ontwikkeld om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren. Door het kennen van het vaardigheidsniveau van kinderen, wordt het beter mogelijk om kinderen optimale kansen te bieden zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen.

Volgen van de ontwikkeling

Het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen bestaat uit vier onderdelen:

  • motorische vaardigheid
  • spelinzicht
  • gedrag in spelsituaties
  • kleinmotorische vaardigheid

Film op Leraar24
Wim van Gelder vertelt over het belang van dit leerlingvolgsysteem en wat het kan opleveren.

Als een blijvende achterstand bij een kind zorgt dat het afhaakt bij het spelen en bewegen in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein en/of bij het buiten spelen, dan kan extra zorg uitkomst bieden. Het ontwikkelingsniveau van het kind kan - met behulp van de registratieformulieren die bij het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen horen - in kaart worden gebracht. 

In het boek wordt het gebruik van de registratieformulieren toegelicht. Tevens wordt een aantal werkwijzen beschreven en wordt er ingegaan op de motorische ontwikkeling van het kind en het aanbieden van bredere zorg.

Het Leerlingvolgsysteem is methodeonafhankelijk, kan in elke accommodatie worden afgenomen en vraagt van de gebruiker een geringe tijdsinspanning.

Tot de gebruikersgroep behoren groeps- en vakleerkrachten, interne begeleiders, (motorisch) remedial teachers, leiders van sportverenigingen en kinderfysiotherapeuten. Kortom: allen die zich (professioneel) met bewegende en spelende kinderen bezighouden. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging