Menu icoontje menu

Kennisbank
Literatuur bewegingsonderwijs

Informatie

Hier vind je meer informatie over Bewegingsonderwijs.

Artikelen en onderzoeken over onderwerpen als:

  • Visies op bewegingsonderwijs

  • Belang van bewegingsonderwijs

  • Kern- en tussendoelen van het bewegingsonderwijs

  • De veranderende rol van de vakleerkracht

  • Politieke besluiten en de reacties daarop 

  • Etc.


Downloads

2023-W-P-Wiertz---Feit-of-fabel,-bestaan-er-sensitieve-periodes-in-de-ontwikkeling-van-een-sporter.pdf 2023-S.-Kulik---Wettelijke-richtlijnen-voor-bewegingsonderwijs-van-basisschool-tot-mbo.pdf 2023-J.-Verhagen---Waarom-we-nu-echt-moeten-stoppen-met-beoordelen-in-het-(bewegings)onderwijs.pdf 2023-Mulier---Uithoudingsvermogen-VO-ers-voor-en-na-COVID-19.pdf 2023-Mulier---Verklaring-verschil-sportdeelname-naar-opleiding.pdf 2022-W.-van-Gelder-en-E.-ten-Hyfte---Bewegingsbanen,-bobbelbanen-en-freerunningtracks-(1).pdf 2022-W.-van-Gelder-en-E.-ten-Hyfte---Bewegingsbanen,-bobbelbanen-en-freerunningtracks-(2).pdf 2022-W.-van-Gelder-en-E.-ten-Hyfte---Bewegingsbanen,-bobbelbanen-en-freerunningtracks-(3).pdf 2022-W.-van-Gelder----Wacht-met-de-koprol!.pdf 2022-F.-Ykema---Rots-&-Water-voor-kleuters.pdf 2022-Alles-over-Sport---Nut-en-meerwaarde-van-sport-en-bewegen-in-het-basisonderwijs.pdf 2022-20-fouten-in-20-jaar-bewegingsonderwijs---in-Sporticus.pdf 2022-RIVM---factsheet-Leerkracht-Bewegingsonderwijs-versie-2.pdf 2022-Mulier---Voldoende-bevoegde-leerkrachten-voor-bo-in-het-po.pdf 2022-Mulier---Factsheet-De-Buurtsportcoach-actief-op-de-basisschool.pdf 2022-Mulier---Deelname-sport-en-bewegen-van-mensen-met-lage-SES.pdf 2021-Vraag-subsidie-aan-voor-ondersteuning-bij-bewegen-en-bewegingsonderwijs.pdf 2021-E.-van-Hyfte-e.a.-Nieuw-lessenpakket-LO-incl-bobbelbanen.pdf 2021-E.-van-Hyfte-e.a.-Onderzoek-effect-Bobbelbanen.pdf 2021-M.-Janssen-&-W.-van-Gelder---Een-les-niet-gevallen-is-een-les-niet-geleerd!.pdf 2020-M.-van-Berkel---Huiswerk-voor-gym.docx 2020-Mulier---Factsheet-zwemvaardigheid.pdf 2020-KVLO--Reactie-op-brief-minister-Slob-Voortgang-sectorakkoorden-funderend-onderwijs.docx 2019-A.-Haak---Aansluiten-bij-de-behoeften-van-ieder-kind.pdf 2019-J.-Bennema---Leerlingen-Emmer-basisschool-gaan-iedere-dag-gymmen.docx 2018-KVLO---Minister-Slob-wil-aanvullende-acties-Bewegingsonderwijs-in-PO.docx 2018-K.-Scholten---Vakleerkrachten-moeten-motorische-achterstand-in-Doetinchem-wegwerken.docx 2017-Extra-gymles-op-de-basisschool-te-duur.png 2017-KVLO---100%-vakleerkrachten-voor-2-uur-gym-haalbaar.docx 2017-L.-van-Baars---Extra-gymles-op-de-basisschool-te-duur.docx 2017-PO-Raad---Meer-gym-opnieuw-onhaalbaar-gebleken.docx 2017-L.-Borghouts-e.a.---Relatie-prestatie-cijfers-en-motivatie-van-leerlingen-in-les-LO.pdf 2017-L.-Borghouts-e.a.---Gezond-bewegen-is-een-doel-op-zich.pdf 2017-PO-Raad---Tegen-3e-gymuur.docx 2016-KVLO---Reactie-op-wetsvoorstel-SP15-04.pdf 2016-Team-onderwijs-KVLO---Bewegen-als-noodzakelijk-doel-en-krachtig-middel.pdf 2015-P.-van-Tarel---Pleidooi-voor-de-terugkeer-van-de-vakleerkracht-maar-dan-nieuwe-stijl.docx 2015-K.-Breedveld---Bewegingsonderwijs---eindelijk-in-beweging.docx 2015-M.-Nijboer---Scholen-op-de-kaart.pdf 2015-J.-Roemers---Een-leven-lang-sporten-wordt-bepaald-vóór-het-8e-levensjaar.docx 2015-J.-Lucassen---Bewegingsonderwijs-op-de-basisschool-wie-pakt-het-aan.docx 2014-L.-van-Agt-over-gymnastiek-inVoetbal-Intenational-nr-3-2014.pdf 2014-H.-Stegeman---Je-kunt-niet-lezen-en-schrijven-met-de-gymleraar.docx 2014-G.-van-Mossel---Doen-meisjes-het-slechter-bij-gym-dan-jongens.pdf 2013-C.-Klaassen---Gymles-noodzakelijk-voor-aanleren-motorische-vaardigheden.docx 2013-N.-Poiesz---Structurele-plek-sport,-bewegen-&-gezonde-leefstijl-in-schoolbeleid.pdf 2012-R.-Voorwinden---Waar-zijn-de-gymleraren.docx 2011-KVLO---Wie-is-bevoegd-voor-bewegingsonderwijs-voor-het-PO---KVLO-2011.pdf 2010-KVLO---Beroepsprofiel.pdf 2008-KVLO---brochure-Bewegingsonderwijs-in-het-PO.pdf 2007-OCW---Regeling-aanvullend-getuigschrift-bevoegdheid-bewegingsonderwijs-in-het-PO.pdf 2006-J.-Adema---Het-spel-of-de-knikkers-deel-1.pdf 2006-J.-Adema---Het-spel-of-de-knikkers-deel-2.pdf 2006-M.-Dekkers--HOMO-ADIDAS.pdf 2006-J.-Greven-cs--Kerndoelen-bewegingsonderwijs.pdf 2006-Min.-OCW---Kern--en-tussendoelen-bewegingsonderwijs.pdf 2003-C.-Mooij-&-B.-Zandstra---De-vakleraar-in-het-primair-onderwijs.pdf 2002-T.-van-der-Gugten---NIPO-onderzoek-vakleerkrachten-in-NL.pdf 1998-B.-Raadsveld---Het-begeleiden-van-schoolteams.pdf 1998-M.-van-Berkel---De-vakleerkracht-als-stuwende-kracht.pdf 1997-C.-Hazelebach---Rommelland-doeland-leerland.pdf 1996-D.-Bruggeman---Samenwerken-als-sleutel-voor-succes.pdf 1989-R.-Maier---Inleidingen-van-de-bewegingsles.pdf

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2023 Alles in Beweging