Menu icoontje menu

Kennisbank
Literatuur Bewegen en leren

Op deze pagina kun je artikelen en onderzoek vinden over de Dynamische schooldag en bewegend leren.

Lees meer over thema's als:

  • Wat is een dynamische schooldag
  • Wat wordt verstaan onder bewegend leren
  • Onderzoek naar de dynamische schooldag 
  • Onderzoek naar bewegend leren
  • Voorbeelden in de praktijk
  • etc.

Alles in Beweging helpt scholen bij het komen tot een dynamische schooldag en het integreren van bewegend leren.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Kijk op de pagina: Scholing & advies

Bloemlezing van artikelen
W. van Gelder e.a. - Bewegend leren is hip! (2023)
W. van Gelder e.a. - De dynamische schooldag (2021)
M. Janssen - Het effect van beweegmomenten op school (2021)
M. Mieras - Optimaler leerproces door beweging en vrij spel (2022)
M. Mieras - Buitentijd = leertijd editie 2 (2018)

Downloads

2024-Kennisrotonde---Is-het-uitvoeren-van-een-cognitieve-activiteit-en-gelijktijdig-bewegen-effectief.pdf 2024-Mulier---Meer-bewegen-tijdens-de-schooldag.pdf 2024-J.-Mulder-&-J.-Koekoek---Percepties-van-middelbare-scholieren-over-bewegen-op-het-schoolplein.pdf 2023-W.-van-Gelder---Bewegend-leren-is-hip.pdf 2023-Mulier---Onderzoek-naar-Meer-bewegen-tijdens-de-schooldag.pdf 2023-Y.-de-Korte-&-J.-Koedijker---Te-veel-zitten-in-het-onderwijs---risico's-en-oplossingen.pdf 2023-Mulier---Factsheet-Participatie-actieonderzoek-met-leerlingen-van-het-VMBO.pdf 2022-M.-Mieras---Optimaler-leerproces-door-beweging-en-vrij-spel.pdf 2022-Mulier---Informatieblad-Bewegend-Leren.pdf 2022-Mulier---factsheet-Bewegend-leren-in-het-primair-onderwijs.pdf 2022-Mulier---Rapport-Beweegmonitor-kinderopvang.pdf 2022-Mulier---Monitor-The-Daily-Mile.pdf 2022-Mulier---Bewegen-ter-bevordering-van-executieve-functies-bij-hoogbegaafde-en-dubbel-bijzondere-kinderen.pdf 2022-Mulier---De-veranderde-inzet-van-de-vakleerkracht-bewegingsonderwijs.pdf 2022-S.-Sanen---Leerlingen-die-papieren-boeken-lezen,-scoren-opvallend-beter-op-leestest.pdf 2022-CPB---Ranglijsten-internationaal-onderwijs-onbetrouwbaar.jpg 2022-Alles-over-Sport---Zo-kun-je-kinderen-stimuleren-om-te-fietsen-of-lopen-naar-school.pdf 2022-Alles-over-Sport---Erkende-beweeginterventies-voor-kinderen-van-0-tot-4-jaar.pdf 2022-Alles-over-Sport---Nut-en-meerwaarde-van-sport-en-bewegen-in-het-basisonderwijs.pdf 2022-Mulier---Actief-transport-van-en-naar-de-basisschool-volgens-ouders.pdf 2022-Spraakmakers-Radio-1---Bewegen-in-de-les-zou-vanzelfsprekend-moeten-worden-op-alle-basisscholen.pdf 2022-J.Visser---We-denken-dat-ons-hoofd-ons-lichaam-aanstuurt.pdf 2022-Duurzaam-Onderwijs-Blog---Executieve-functies-ontwikkelen.pdf 2022-Harvard-Parenting-Resource---Executive-functions.pdf 2022-R.-Fairbank---Nieuwe-studie-wijst-op-verband-tussen-lichaamsbeweging-en-hoe-we-onthouden.pdf 2022-LC---Maak-bewegen-net-zo-belangrijk-als-rekenen-en-taal.pdf 2022-Maartje-Bakker-VK---90-minuten-achter-een-scherm-is-te-veel.pdf 2021-W.-van-Gelder-ea---De-dynamische-schooldag.pdf 2021-M.-Janssen---Het-effect-van-beweegmomenten-op-school.pdf 2021---Tania-Jacobs---De-dynamische-schooldag-onderdeel-van-passend-onderwijs.pdf 2021-R.-Desantis---Onderzoek-'beweegmatten'-def.pdf 2021---Mulier-instituut---Bewegend-leren-in-het-primair-onderwijs.pdf 2021---Mulier-instituut---Dynamische-schooldag.pdf 2021---Jelle-Zondag---De-dynamische-schooldag-in-historisch-perspectief.pdf 2021-L.-Gentle---Bewegen-voor-kansengelijkheid.pdf 2021---Steven-Mauw-ea---Meer-bewegen-in-en-om-de-scholen-in-de-Westelijke-Tuinsteden.pdf 2021---Monique-vd-Ark-ea---Samen-op-weg-naar-een-dynamische-schooldag.pdf 2020-Zorg-Primair---themanr-Bewegen-op-school.pdf 2019-Mulier-Instituut---Van-jongs-af-aan-vaardig-in-bewegen.pdf 2019-Relaties-tussen-fysieke-activiteit-en-leerprestaties---E.-Hartman.docx 2019-Laat-kinderen-springend-sommen-maken---Erik-Scherder-nrc-next.pdf 2019-P.-Kirschner---…en-als-je-het-tekent.pdf 2018-M.-Mieras--Buitentijd-=-leertijd-editie-2.pdf 2018-E.-Louman-e.a.---Onderzoekend-en-ontwerpend-spelen-met-kleuters-inspiratiemap.pdf 2018-Plezier-in-bewegen---adviesrapport.pdf 2018-Eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf 2018-Effect-bewegen-op-leerprestaties---wachten-op-bewijs-of-zelf-ervaren.docx 2018-Onderzoek-Effect-Smartbreaks-op-concentratie-en-rekenprestatie.docx 2018-Slim-door-gym---rapport-nov.pdf 2018-Alles-over-sport---artikelen-bewegen-op-de-basisschool.docx 2018-Slimmer-door-apenkooien---Erik-Scherder.jpg 2018-SMARTMOVES---Meer-bewegen-op-school-waarom-en-hoe.pdf 2018-Alles-over-sport---artikelen-bewegen-op-de-basisschool.pdf 2018-Leerlingen-experimenteren-met-statafels-in-de-klas.docx 2018-statafels-in-de-klas-met-voeten-op-balansbord-of-trappers.docx 2018-Slim-door-gym---Hartman-en-Visscher.pdf 2017---2018-Bewegen-om-beter-te-kunnen-leren.docx 2017-De-effecten-van-sport-en-bewegen-op-leerprestaties-van-kinderen.docx 2017-Bewegen-om-beter-te-kunnen-leren---Smart-Moves!.docx 2017-dynamische-Amerikaanse-school.docx 2017-Praktijkgericht-onderzoek---motorisch-leren---J.-Duivenvoorden.pdf 2017-Mulier-Instituut---Effecten-sport-&-bewegen-op-basisschool.pdf 2017-SMARTMOVES-factsheet---invloed-soorten-bew.tussendoortjes-op-cogn-processen.pdf 2016-Essentieel-voor-leren-rekenen-is-begrip-relatie-tussen-grootte-en-aantal.docx 2016-Preschoolers-motor-skill-development-connected-to-school-readiness.docx 2016-Een-nauwe-relatie-tussen-leren-en-bewegen---Mark-Mieras---LO-nr-3.pdf 2016-Intensief-bewegen-geen-invloed-op-aandacht-in-de-klas---Jelle-Jolles-CS.docx 2016-meer-bewegen-gedurende-de-schooldag-gaat-niet-ten-koste-van-andere-vakken.docx 2016-onderzoek-bewegingsonderwijs_wie_beweegt_leert_beter.pdf 2016-In-deze-Schotse-school-lopen-alle-kinderen-elke-dag-anderhalve-kilometer.docx 2016---2013-Artikelen-nauwe-relatie-tussen-bewegen-en-leren.docx 2016-Sport-&-Gemeenten-nr-2-2016-p20-23-Bewegend-leren.pdf 2016-Lecture-Dr.-Esther-Hartman---Beweeg-je-slim.pdf 2015-Sportstimulering-voor-psychologische-en-sociale-gezondheid---D.-Collard.pdf 2015-2-jarige-met-zwakke-motoriek-grotere-kans-op-vertraging-in-leren-rekenen.docx 2015-onderzoek-hersenen---10-brein-mythes.docx 2015-Kinderen-met-leerachterstand-beter-presteren-door-beweging.docx 2015-klap-pen-in-let-ter-gre-pen---aanv-prof-Goorhuis-Brouwer-taal-in-gr-3.msg 2015-Physical-activity-and-cognition-in-children.docx 2015-Springende-kinderen---reactie-Aleid-Truijens-in-VK-7-11.docx 2015-overzicht-onderzoek-relatie-bewegen-en-oa-cognitieve-functies.docx 2015-Bewegend-leren-in-de-klas---Hartman-en-Visscher.pdf 2015-onderzoek---Uitdagende,-complexe-activiteiten-verbeteren-prestaties-van-kinderen.docx 2015-klap-pen-in-let-ter-gre-pen---overbodig-en-zelfs-hinderlijk.docx 2015-Tijtgat---Braingym-en-andere-neuromythes-LO-(3),-13-15-BE.pdf 2015-Invloed-bewegen-op-concentratie---M.-van-Dijk.docx 2015-Anneke-Bewem---Lezen-en-trampoline-springen.pdf 2015-Bewegend-leren-in-de-klas---4w_magazine.pdf 2015-Tijtgat---Fitte-hersenen.-Over-de-relatie-bewegen,-brein,-leren.-LO-(1),-12-16-BE.pdf 2015-Effecten-fysieke-act.-op-cognitie-en-hersenen-van-kinderen-BO---Hartman-en-Visscher.pdf 2015-Brochure_Fit_Vaardig_op_school-RUG--Hartman.docx 2015-Esther-Hartman---Effecten-van-fysieke-activiteit-op-cognitie-en-de-hersenen.pdf 2015-Springende-kinderen-leren-beter---E.-Hartman-3.docx 2015-Brochure_Fit_Vaardig_op_school-RUG--Hartman.pdf 2014-Sporten-kan-je-gelukkiger-maken.docx 2014-onderzoek-Woorden-leren-is-zinloos.docx 2014-Mulier---Effecten-van-bewegen-en-sport-op-de-basisschool-Mulier-Instituut.pdf 2014-Effecten-van-sport-en-bewegen-op-de-basisschool---Mulier-Instituut.pdf 2014-onderzoek-Nieuwsgierigheid-Brein-Leren.pdf 2014-De-directeur-maakt-het-verschil---onderzoek-Nijmegen-beweegklimaat.pdf 2014-Gymles-verbetert-prestaties-van-kinderen-met-leerproblemen.msg 2014-Jacqueline-de-Nooijer---relatie-motoriek-en-taal.docx 2013-Een-iPad-voor-kleuters-is-kindermishandeling-VK-21juni.docx 2013-onderzoek-Anne-Koning-Gemeenten-worstelen-met-speelbeleid.pdf 2013-Kinderen-gaan-minder-op-fiets-of-lopend-naar-school.docx 2013-Pesten---Wat-werkt-tegen-pesten.pdf 2013-Twee-uur-extra-gym-verbetert-schoolprestaties.docx 2013-Motoriek-en-leren---Radboud-Universiteit-Nijmegen.docx 2013-Twee-uur-extra-gym-verbetert-schoolprestaties---josh12179.pdf 2012-Wat-zeggen-wetenschappers-over-de-maatschappelijke-effecten-van-sport.pdf 2012-De-maatschappelijke-waarde-waarde-van-sport---samenvatting-wetenschap.pdf 2012-literatuuroverzicht-relatie-tussen-voeding,-bewegen,-overgewicht-en-leerprestaties.pdf 2012-Effecten-van-een-groter-en-professioneler-bewegingsaanbod-op-de-basisschool---3+2-project-KVLO.pdf 2012-proefschrift-S-de-Gouw---effectiviteit-overheidsbeleid-publieke-gezondheid.pdf 2012-TNO-rapport-kinderen-en-jongeren-in-beweging---de-rol-van-school-en-ouders.pdf 2012-onderzoek---Psychosociale-ontwikkeling-jonge-kinderen-gebaat-bij-meer-ruimte-voor-vrij-spel.docx 2012-project-buitenspelen---scoren-voor-gezondheid---M.-van-Tuil-&-A-vd-Ven.pdf 2012-TNO-rapport-kinderen-en-jongeren-in-beweging---rol-school-&-ouders--samenvatting.docx 2012-sport-en-onderwijs-verbonden---Mulier-Instituut.pdf 2012-Meer-aandacht-voor-sport-in-speciaal-onderwijs.docx 2012-Positieve-relatie-tussen-lichaamsbeweging-en-leerprestaties.docx 2012-onderzoek-relatie-lichamelijke-activiteit-en-cognitie.pdf 2012-Positieve-relatie-tussen-lichaamsbeweging-en-leerprestaties.docx 2012-Bewegen-is-beter-leren---Chris-Visscher-c.s..pdf 2012-Tijdschrift-Wetenschap-in-beeld---Effecten-van-bewegen-op-cognitie-met-illustraties.docx 2012-C.-Visscher-e.a.---Bewegen-is-beter-leren.pdf 2011-R.-Naul---Een-uur-extra-sporten-is-genoeg.pdf 2011-E.-Scherder---Beweeg-voor-je-brein.pdf 2011-E.-Hartman-e.a.---Gymles-verbetert-leerprestaties.pdf 2011-A.-van-Steijn---Bewegen-baat-het-brein.pdf 2011-Hartstichting---Relatie-voeding,-bewegen,-overgewicht-en-leerprestaties.pdf 2011-S.-Houwen---Bewegen-en-leren.pdf 2010-Qrius-&-Jantje-Beton---Online-onderzoek-naar-buiten-spelen.pdf 2010-L.-Chaddock---Children's-brain-development-is-linked-to-physical-fitness.pdf 2010-J.R.-Best---Physical-activity-executive-function-Rev.PDF 2010-L.-Borghouts---Bewijs-voor-gezondheidseffecten-gymles.pdf 2009-P.D.-Tomporowski-e.a.---Task-switching-in-overweight-children.-effect-of-acute-exercise-and-age.pdf 2008-A.M.T.-Bosman---Motoriek-&-leren-in-groep-3.pdf 2008-C.-Visscher---Jeugdsport,-leren-en-presteren.pdf 2008-E.-Goselink---Verband-motorische-en-cognitieve-vaardigheden-en-leerkrachtverwachtingen.pdf 2008-E.-van-Leeuwen---Relatie-motorische,-cognitieve-en-schoolse-vaardigheden.pdf 2008-I.-Straaten---Invloed-motoriek-en-executieve-functies-op-rekenen.pdf 2008-L.-Van-Lancker---Bewegingstussendoortjes.pdf 2008-M.-Driessen---De-invloed-van-motorische-vaardigheden-op-leerprestaties.pdf 2007-C.-Visscher---Sport-maakt-kinderen-slimmer.pdf 2007-M.-Frelier-e.a.---Wat-beweegt-kinderen---bijlagen.pdf 2007-M.-Frelier-e.a.---Wat-beweegt-kinderen.pdf 2006-P.Z.A.-den-Heijer--Bewegingsarmoede-en-overgewicht-signaleren-in-het-onderwijs.pdf 2005-GGD---Bewegen-op-de-basisschool.pdf 2005-I.-Roberston---Lichaamsbeweging-traint-de-hersenen.pdf 2005-C.L.-Davis---Exercise-Improves-Executive-Function-and-Achievement-and-Alters-Brain.pdf 2005-C.H.-Hillman---Aerobic-Fitness-and-Neurocognitive-Function-in-Healthy-Preadolescent-Children.pdf 2004-TNO---Bewegen-in-Nederland-2000-2004.pdf 2004-L.-Borghouts---De-relatie-tussen-fysieke-activiteit-en-coginitieve-functie-bij-kinderen.pdf 2001-J.-Menne---Huppelend-leren-rekenen-met-nieuwe-oefenprogramma.pdf 2000-A.-Diamond---Relatie-motorische-en-cognitieve-ontwikkeling.pdf 1999-D.-Samaras-e.a.---Dynamisch-zitten.pdf 1990-H.F.-Pijning---Goed-in-gymnastiek,-goed-in-leren.pdf

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Copyright 2024 Alles in Beweging